Κατηγορία: Ενημερωτικά άρθρα

Κατηγορία: Ενημερωτικά άρθρα

Δυσκολίες στη γραπτή έκφραση (Δυσογραφία)

Ως δυσγραφία ορίζεται η δυσκολία στην αυτόματη ανάκληση από μνήμης και στον...

Δυσκολίες στην ανάγνωση

Τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με δυσκολίες στην...

Δυσορθογραφία

Μεγάλος αριθμός παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες αντιμετωπίζουν προβλήματα στην ορθογραφία....

Πότε ένα παιδί χρειάζεται λογοθεραπεία;

Όλοι οι γονείς ρωτάνε πότε ένα παιδί πρέπει να αρχίσει...

Φυσιολογικά Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Ομιλίας

Από 0 έως 6 μηνών Το μωρό αντιδρά σε ήχους...