Δυσορθογραφία

Δυσορθογραφία

01.10.2019 Ενημερωτικά άρθρα

Δυσορθογραφία

Μεγάλος αριθμός παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες αντιμετωπίζουν προβλήματα στην ορθογραφία.

Οι μαθητές αυτοί, κατά κανόνα, παρουσιάζουν Μαθησιακές Δυσκολίες τόσο στην ανάγνωση, όσο και στη γραφή. Υπάρχουν όμως και μαθητές οι οποίοι, ενώ είναι καλοί αναγνώστες, έχουν εξαιρετικά χαμηλή ορθογραφική επίδοση. Αυτοί λέγεται ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα δυσορθογραφίας.

Δυσορθογραφία ονομάζεται η «ειδική μαθησιακή δυσκολία που εκδηλώνεται με ασυνήθιστα επίμονη δυσκολία στην απόκτηση της ικανότητας για ορθογραφημένη γραφή, ενώ η ικανότητα για ανάγνωση καλλιεργείται απρόσκοπτα, αποτελεσματικά και φτάνει στο αναμενόμενο επίπεδο βάσει της ηλικίας και της νοητικής ικανότητας του κάθε μαθητή» (Μαυρομμάτη, 1995).

Μοιράσου το: