Ομαδικά προγράμματα

Ομαδικά προγράμματα

Κάθε Δευτέρα στο lego club συναντιόμαστε και εξασκούμε τις ικανότητές μας τόσο στην κατασκευή όσο και στην επικοινωνία και τη συνεργασία. Κάθε Πέμπτη Παίζουμε στα Αγγλικά με αφηγήσεις, μουσική και κίνηση και φυσικά τα Σάββατα η αγαπημένη μας Μουσικοκινητική αγωγή!

Μουσικοκινητική Αγωγή

Στη Λογομάθηση ξεκινούν τα μαθήματα Μουσικοκινητικής Αγωγής! Τα τμήματα είναι...