Αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών

Αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών

Αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών

Λέγοντας μαθησιακές δυσκολίες εννοούμε μια μεγάλη ομάδα από διαταραχές που επιδρούν κατ’ αρχάς αρνητικά στη μαθησιακή ικανότητα και την εκπαιδευτική πορεία ενός ατόμου, όμως ουσιαστικά επιβαρύνουν συνολικά τη ζωή του.

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες  τις γενικές μαθησιακές δυσκολίες και τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες  και αποτελούν ένα ευρύ φάσμα δυσκολιών.

Οι Γενικές Μαθησιακές Δυσκολίες αφορούν τις δυσκολίες στην μαθησιακή διαδικασία και αφορούν μαθητές με συναισθηματικές ή/και νοητικές δυσκολίες.

Οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες αφορούν τις δυσκολίες στην μαθησιακή διαδικασία και είναι εγγενείς, δηλαδή δεν προκαλούνται από εξωτερικούς παράγοντες.

Αναμφισβήτητα, το οικογενειακό και το σχολικό περιβάλλον μπορούν να επηρεάζουν.

Θεραπευτική Προσέγγιση

  1. Αξιολόγηση
  2. Δημιουργία εξατομικευμένου προγράμματος
  3. Παρέμβαση μέσω εξατομικευμένου προγράμματος διδασκαλίας

Σχετικά άρθρα

29.03.2020

Μένουμε στο σπίτι, Μένουμε στην (λόγο)θεραπεία !!

Από τον λογοθεραπευτή του κέντρου μας κύριο Δημήτρη Ελευθεράκο! Με...

01.10.2019

Δυσκολίες στη γραπτή έκφραση (Δυσογραφία)

Ως δυσγραφία ορίζεται η δυσκολία στην αυτόματη ανάκληση από μνήμης και στον...

01.10.2019

Δυσκολίες στην ανάγνωση

Τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με δυσκολίες στην...