ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ

«Πες μου και θα ξεχάσω. Δείξε μου και ίσως να θυμάμαι. Κάνε με να βιώσω και θα το καταλάβω» - Κινέζικη παροιμία

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ

Τα θεραπευτικά προγράμματα Ειδικής Διαπαιδαγώγησης, στοχεύουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των Δυσκολιών Μάθησης, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων Αυτονόμησης και Κοινωνικοποίησης, Επικοινωνίας, Συγκέντρωσης, Οργάνωσης και Οριοθέτησης.

Πρόκειται για στοχευμένα και εξατομικευμένα θεραπευτικά προγράμματα τα οποία απευθύνονται σε παιδιά και εφήβους που εμφανίζουν:

  • Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος
  • Νοητική Υστέρηση
  • Διαταραχές Λόγου και Ομιλίας
  • Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (Δυσλεξία, Δυσαριθμησία, Δυσορθογραφία, Δυσγραφία, Δυσπραξία)
  • Γενικές Μαθησιακές Δυσκολίες
  • Διαταραχή της Συγκέντρωσης και της Προσοχής (ΔΕΠ-Υ)
  • Δυσκολίες συμπεριφοράς
  • Δυσκολίες Κοινωνικής Προσαρμογής
Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά άρθρα

01.10.2019

Δυσκολίες στη γραπτή έκφραση (Δυσογραφία)

Ως δυσγραφία ορίζεται η δυσκολία στην αυτόματη ανάκληση από μνήμης και στον...

01.10.2019

Δυσκολίες στην ανάγνωση

Τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με δυσκολίες στην...

01.10.2019

Δυσορθογραφία

Μεγάλος αριθμός παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες αντιμετωπίζουν προβλήματα στην ορθογραφία....