Μαθησιακές Δυσκολίες

Μαθησιακές Δυσκολίες

Μαθησιακές Δυσκολίες

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες εκδηλώνονται με μία σειρά από δυσκολίες και χαρακτηριστικά που δεν είναι, όμως, κοινά σε όλον τον πληθυσμό της κατηγορίας.

Δεδομένου αυτού, δύο μαθητές που έχουν μαθησιακές δυσκολίες ενδεχομένως να μην παρουσιάσουν κοινά χαρακτηριστικά.

Για το λόγο αυτό, ο τρόπος παρέμβασης προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε μαθητή.

Ως χαρακτηριστικά αυτών των παιδιών έχουν καταγραφεί τα εξής:

  • Δυσκολίες αντίληψης
  • Κινητικές διαταραχές
  • Διαταραχές προσοχής
  • Διαταραχές μνήμης
  • Προβλήματα κοινωνικοσυναισθηματικής φύσης
  • Προβλήματα κινήτρων
  • Διαταραχές στις μεταγνωστικές στρατηγικές

Σχετικά άρθρα

29.03.2020

Μένουμε στο σπίτι, Μένουμε στην (λόγο)θεραπεία !!

Από τον λογοθεραπευτή του κέντρου μας κύριο Δημήτρη Ελευθεράκο! Με...

01.10.2019

Δυσκολίες στη γραπτή έκφραση (Δυσογραφία)

Ως δυσγραφία ορίζεται η δυσκολία στην αυτόματη ανάκληση από μνήμης και στον...

01.10.2019

Δυσκολίες στην ανάγνωση

Τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με δυσκολίες στην...