ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες εκδηλώνονται με μία σειρά από δυσκολίες και χαρακτηριστικά που δεν είναι, όμως, κοινά σε όλον τον πληθυσμό της κατηγορίας.

Δεδομένου αυτού, δύο μαθητές που έχουν μαθησιακές δυσκολίες ενδεχομένως να μην παρουσιάσουν κοινά χαρακτηριστικά.

Για το λόγο αυτό, ο τρόπος παρέμβασης προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε μαθητή.

Ως χαρακτηριστικά αυτών των παιδιών έχουν καταγραφεί τα εξής:

  • Δυσκολίες αντίληψης
  • Κινητικές διαταραχές
  • Διαταραχές προσοχής
  • Διαταραχές μνήμης
  • Προβλήματα κοινωνικοσυναισθηματικής φύσης
  • Προβλήματα κινήτρων
  • Διαταραχές στις μεταγνωστικές στρατηγικές

Σχετικά άρθρα

01.10.2019

Δυσκολίες στη γραπτή έκφραση (Δυσογραφία)

Ως δυσγραφία ορίζεται η δυσκολία στην αυτόματη ανάκληση από μνήμης και στον...

01.10.2019

Δυσκολίες στην ανάγνωση

Τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με δυσκολίες στην...

01.10.2019

Δυσορθογραφία

Μεγάλος αριθμός παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες αντιμετωπίζουν προβλήματα στην ορθογραφία....