Παίζω στα Αγγλικά

Παίζω στα Αγγλικά

Παίζω στα Αγγλικά

Το νέο μας πρόγραμμα “Παίζω στα Αγγλικά” βοηθά τα παιδιά προσχολικής ηλικίας να κάνουν μια ευχάριστη πρώτη γνωριμία με την αγγλική γλώσσα, με τρόπο βιωματικό και παιγνιώδη!

Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με την Αγγλική γλώσσα με τον πιο ευχάριστο κ φυσικό τρόπο.

Μέσα από το παιχνίδι, τη μουσική, την αφήγηση, την κίνηση μα και τη ζωγραφική…επιστρατεύουμε όλα μας τα “εργαλεία” ώστε να περάσουν μια ευχάριστη ώρα και να μάθουν παίζοντας!

Οι συναντήσεις απευθύνονται σε παιδιά 3 έως 5,5 ετών ενώ θα δημιουργηθούν πρωινά και απογευματινά τμήματα.

Σχετικά άρθρα

01.10.2019

Δυσκολίες στη γραπτή έκφραση (Δυσογραφία)

Ως δυσγραφία ορίζεται η δυσκολία στην αυτόματη ανάκληση από μνήμης και στον...

01.10.2019

Δυσκολίες στην ανάγνωση

Τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με δυσκολίες στην...

01.10.2019

Δυσορθογραφία

Μεγάλος αριθμός παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες αντιμετωπίζουν προβλήματα στην ορθογραφία....