Πρώιμη παρέμβαση

Πρώιμη παρέμβαση

Πρώιμη παρέμβαση

Η πρώιμη παρέμβαση είναι μία ομάδα υπηρεσιών που βοηθούν τα μωρά και τα νήπια με αναπτυξιακές ή/ και άλλες διαταραχές.

Η πρώιμη παρέμβαση βοηθάει να βρεθούν οι τρόποι, οι τεχνικές και οι συνθήκες, οι οποίες θα βοηθήσουν ένα παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να αναπτύξει στο μέγιστο τις ικανότητές του και να είναι από μικρή ηλικία λειτουργικό μέσα στην οικογένεια με στόχο τη λειτουργικότητα στο σχολείο και τα υπόλοιπα περιβάλλοντα.

Η πρώιμη παρέμβαση επικεντρώνεται στο να βοηθήσει τα μωρά και νήπια να μάθουν βασικές και νέες δεξιότητες, οι οποίες τυπικά αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια των 3 πρώτων χρόνων ζωής.

Η παρέμβαση αυτή βοηθήσει να «κλείσει η ψαλίδα» μεταξύ των ικανοτήτων του παιδιού με αναπτυξιακές δυσκολίες σε σχέση με τα παιδιά ίδιας ηλικίας.

Στο χώρο μας από το Σεπτέμβριο του 2023 λειτουργεί πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης , το οποίο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 0 έως 4 ετών. Στελεχώνεται από έμπειρους θεραπευτές με πολλές γνώσεις κ χρόνια επαγγελματική εμπειρία στη θεραπεία της πρώιμης παρέμβασης .

Σκοπός του εγχειρήματος αυτού είναι να αξιοποιήσουμε τα πιο κομβικά αναπτυξιακά χρόνια των παιδιών που συμμετέχουν. Έρευνες έχουν αποδείξει πως στα πρώτα 4 χρόνια της ζωής, υπάρχει μεγαλύτερη νευροπλαστικότητα στον εγκέφαλο. Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά κατακτούν, εδραιώνει και γενικεύουν σε αυτήν την περίοδο, δεξιότητες στο μέγιστο βαθμό.

Στο πρόγραμμά μας τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε ατομικά προγράμματα Εργοθεραπείας και Λογοθεραπείας, Ειδικής διαπαιδαγώγηση , καθώς και σε ομαδικά προγράμματα τα οποία στοχεύουν στην ενίσχυση της κοινωνικής και συναισθηματική ανάπτυξής τους.

Τέλος μιας και η εμπλοκή των γονέων είναι καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη των παιδιών, παρέχεται πρόγραμμά συμβουλευτικής γονέων.

Σχετικά άρθρα

29.03.2020

Μένουμε στο σπίτι, Μένουμε στην (λόγο)θεραπεία !!

Από τον λογοθεραπευτή του κέντρου μας κύριο Δημήτρη Ελευθεράκο! Με...

01.10.2019

Δυσκολίες στη γραπτή έκφραση (Δυσογραφία)

Ως δυσγραφία ορίζεται η δυσκολία στην αυτόματη ανάκληση από μνήμης και στον...

01.10.2019

Δυσκολίες στην ανάγνωση

Τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με δυσκολίες στην...