Σχολική μελέτη

Σχολική μελέτη

Σχολική μελέτη

Οι ομάδες σχολικής μελέτης δομούνται ανάλογα με τη σχολική βαθμίδα – δημοτικό ή γυμνάσιο- και κατόπιν σχετικής αξιολόγησης.

Η ένταξη στα ομαδικά τμήματα γίνεται με βάση τις ειδικές μαθησιακές ανάγκες του κάθε παιδιού, τις γνωστικές ικανότητές του και το προσωπικό του προφίλ.

Τα τμήματα είναι ολιγομελή (έως 6 άτομα), διαρκεί δύο ώρες και το διδακτικό θεραπευτικό πρόγραμμα οργανώνεται από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς στην Ειδική Αγωγή, οι οποίοι αποτελούν μέλη της Διεπιστημονικής Ομάδας του Κέντρου.

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά άρθρα

01.10.2019

Δυσκολίες στη γραπτή έκφραση (Δυσογραφία)

Ως δυσγραφία ορίζεται η δυσκολία στην αυτόματη ανάκληση από μνήμης και στον...

01.10.2019

Δυσκολίες στην ανάγνωση

Τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με δυσκολίες στην...

01.10.2019

Δυσορθογραφία

Μεγάλος αριθμός παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες αντιμετωπίζουν προβλήματα στην ορθογραφία....