Τα κέντρα

Υψηλή επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση θεραπευτών

Τα κέντρα ειδικών θεραπειών ΛΟΓΟΜΑΘΗΣΗ, παρέχουν εξατομικευμένα προγράμματα , με βάση την υψηλή επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση των θεραπευτών, αλλά και την αγάπη για το παιδί και τον άνθρωπο. Τα εν λόγω πρότυπα κέντρα απευθύνονται σε παιδιά, εφήβους και γονείς παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες αναφορικά με ένα ευρύτατο φάσμα ψυχοπαιδαγωγικών διαταραχών που μπορεί να εμφανιστούν κατά την περίοδο της ανάπτυξης του παιδιού.

Υπό την επίβλεψη της Λογοθεραπεύτριας- Ειδικού Παιδαγωγού κ. Γεωργίας Κόλλια, τα κέντρα Ειδικών Θεραπειών Λογομάθηση στοχεύουν στην έγκυρη και έγκαιρη αξιολόγηση και θεραπεία.

Συνδράμουν αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των διαταραχών του λόγου και των μαθησιακών δυσκολιών. Η εμπειρία και η άρτια επιστημοσύνη των ειδικών θεραπευτών των κέντρων διαμορφώνει το εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα που πρέπει να ακολουθήσει το κάθε άτομο, ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητές του. Σε ένα άρτια οργανωμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον, λαμβάνουν χώρα στοχευμένες συνεδρίες λογοθεραπείας, που βοηθούν το άτομο να μιλάει καθαρά και να περιγράφει πιο σωστά αυτό που θέλει. Με προγράμματα εργοθεραπείας, το παιδί αποκτά την ικανότητα να αντεπεξέλθει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα και να ανακτήσει τη λειτουργικότητά του στην καθημερινότητα.

Παράλληλα με τη θεραπευτική παρέμβαση, παρέχεται ψυχολογική στήριξη των παιδιών και, φυσικά, σχετική συμβουλευτική των γονέων, των οποίων ο ρόλος είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την επιτυχία της όλης διαδικασίας. Οι γονείς, άλλωστε, είναι συνήθως οι πρώτοι που θα παρατηρήσουν τυχόν προβληματικά σημεία στη γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού. Εν παραδείγματι, δυσκολίες στη γλωσσική έκφραση και κατανόηση, προβλήματα στην καθαρότητα και τη ροή της ομιλίας του παιδιού είναι σημάδια που θα μπορούσαν να υποψιάσουν τους γονείς, ώστε να πάρουν την απόφαση να το οδηγήσουν σε έναν ειδικό. Μόνον ο λογοθεραπευτής, όμως, μπορεί να αξιολογήσει την ομιλία του ατόμου, να εντοπίσει την αιτία των διαταραχών της -νευρολογική ή εξελικτική- και να κρίνει αν υπάρχει ανάγκη λογοθεραπείας.

Οι γονείς και ο δάσκαλος μπορεί, επίσης, να παρατηρήσουν μαθησιακές δυσκολίες του παιδιού με την είσοδό του στο σχολικό περιβάλλον. Για την αντιμετώπισή τους μπορεί να κριθεί απαραίτητη η ένταξη του μαθητή σε προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και ειδικής αγωγής.